FREDRIK HELANDER:    KONSTPROJEKT   |    CV   |    I MEDIA   |    SAMARBETEN
Konstnär okänd     God smak     1980-tals arkitektur     Skog     Slagfält     Vera     Projekt Kolonin     Sjörövaren     Svenska Landscapes

Projekt Kolonin

Projekt Kolonin var ett konstnärligt, kulturhistoriskt projekt om svensk kolonialhistoria och den svenska kolonin, ön St. Barthélemy i Västindien (svensk koloni 1784–1878). Projekt Kolonin initierades och genomfördes av konstnären Fredrik Helander och arkitekten Fredrik Pettersson.

Projekt Kolonin genomfördes 4–31 augusti på en liten ö i Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm, där en kopia av ett hus från svensktiden uppfördes, inreddes och levandegjordes. Projekt Kolonin ville genom byggnaden och kompletterande programverksamhet väcka frågor om vårt förhållningssätt till vår historia, syn på oss själva och vår omvärld i vårt samtida alltmer internationaliserade, mångkulturella samhälle. Mer information finns på www.kolonin.com

Den 16 augusti 2008 invigdes Projekt Kolonin som offentligt konstverk i Piteå som är vänort med den idag franska ön i Västindien. Invigningen skedde i samband med firandet av vänortens 30-årsjubileum. Placeringen är utanför Piteå stadshus vid vattnet i Vänortsparken.


Titel: Projekt Kolonin
Plats: Djurgården, Stockholm / Vänortsparken, Piteå
Teknik: Rekonstruerad träbyggnad, inredning, diverse programverksamhet, m.m.
År: 2007 / 2008
Foto: Martin Karlsson
Mer information: www.kolonin.com


© 2023 Fredrik Helander     info @ fredrikhelander.se     +46 (0)70-401 21 34