FREDRIK HELANDER:    KONSTPROJEKT   |    CV   |    I MEDIA   |    SAMARBETEN
Konstnär okänd     God smak     1980-tals arkitektur     Skog     Slagfält     Vera     Projekt Kolonin     Sjörövaren     Svenska Landscapes

Vera

Uppdrag för Uppsala kommun – offentlig utsmyckning av Funbo förskolas utomhusmiljö. I samarbete med konstnären Fritz Quasthoff. Den konstnärliga utsmyckningen Vera utgår från den vackra omgivande naturen och platsens historia.

Utsmyckningen tillför delar som ger Funbo förskolas utemiljö en ny prägel. Genom förändringar i landskapet och tillägg av nya element vill Vera öppna upp skogen mot den stora gräsytan framför förskolan. De konstnärliga tilläggen vill stimulera till lek, fantasi och aktivitet. Tanken är att skulpturerna och objekten ska kunna användas på mer än ett sätt. Förhoppningen är att barnen hittar nya och annorlunda användningssätt än de givna.

Vera består av fem skulpturer, två fasta och tre rörliga, som alla går att använda. Nyanlagda gräsytor, två kullar och en berså, gör att platsen och verken samverkar. Skulpturerna består av en röd abstrakt form, ett observatorium samt tre rörliga figurer som befolkar området. På den högre kullen står observatoriet, den lägre kullen har en skålformad grop där barnen kan vila, leka eller se på sin omgivning.


Titel: Vera
Plats: Funbo förskola, Uppsala (offentlig utsmyckning, uppdragsgivare Uppsala kommun)
Teknik: Björkplywood, polykarbonat färg, rostfritt stål, plexiglas, gräs, m.m.
År: 2008


© 2023 Fredrik Helander     info @ fredrikhelander.se     +46 (0)70-401 21 34